اعمال فبلتر ها
بستن
پروازی با این مشخصات یافت نشد.
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
مشهد
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

89094100
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/28
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
مشهد
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

91124369
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/23
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
مشهد
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

89489830
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/25
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
تهران
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

89195541
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/30
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
بیرجند
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

90331600
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/12
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
همدان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

76186102
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/12
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
همدان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

40739293
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/02
تور کربلا زیر نظر سازمان حج
پیام کرج
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

85166321
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/28
تور کیش 2تخته 3ستاره با نهار
مشهد
کیش

صبحانه نهار استقبال و تخفیف خدمات گردشگری 

31900000
ریال
3 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/27
تورکیش 3تخته 3ستاره با نهار
مشهد
کیش

صبحانه نهار استقبال و تخفیف خدمات گردشگری 

29900000
ریال
3 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/27
تور کیش 4تخته3ستاره بانهار
مشهد
کیش

صبحانه نهار استقبال و تخفیف خدمات گردشگری 

28900000
ریال
3 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/27
تور کیش 2تخته4ستاره
مشهد
کیش

صبحانه نهار استقبال و تخفیف خدمات گردشگری 

36900000
ریال
3 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/10/27
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از کرج
پیام کرج
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

85166321
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/05
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از کرج
پیام کرج
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

85166321
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/12
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/01
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/05
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/08
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/12
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/19
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/26
تور زمینی استانبول از تهران
تهران
استانبول

اتوبوس vip 25 نفره رفت و برگشت +هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+گشت شهری بانهار رایگان +بیمه مسافرتی

39900000
ریال
6 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/30
تور تفلیس 4روزه ویژه
تهران
تفلیس

پرواز رفت و برگشت تهران تفلیس تهران+هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+بیمه مسافرتی

35900000
ریال
4 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/01
تور ترکیبی تفلیس باتومی 8روزه
تهران
تفلیس

پرواز رفت و برگشت تهران تفلیس تهران+قطار تفلیس باتومی تفلیس+هتل با صبحانه +لیدرفارسی زبان +ترانسفر+بیمه مسافرتی

59900000
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/01
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از اصفهان هوایی2
اصفهان
اصفهان

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

80541800
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/08
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از اصفهان هوایی2
اصفهان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

80541800
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/15
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از اصفهان هوایی2
اصفهان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

80541800
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/18
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از اصفهان هوایی2
اصفهان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

80541800
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/22
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از اصفهان هوایی2
اصفهان
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

80541800
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/25
تور کربلا زیر نظر سازمان حج از شیراز هوایی2
شیراز
نجف

پرواز رفت و برگشت ، هتل با صبحانه نهار شام ، ترانسفر بین شهری در عراق ، بازدید ها و زیارت ها ، مدیر و روحانی همراه کاروان

94835923
ریال
7 شب اقامت

تاریخ شروع 1400/11/12
بزرگسال
1
کودک
0
نوزاد
0
لطفا کد امنیتی و شماره همراه را وارد نمایید.
  • شرکت هواپیمایی
  • مبدا
  • مقصد
  • تاریخ و ساعت پرواز
  • شماره پرواز
  • نوع هواپیما
مشخصات مسافران را وارد کنید.
نام و نام خانوادگی جنسیت کد ملی قیمت
مبلغ قابل پرداخت
تومان